Báo giá sắt hộp quận 6 giá rẻ chất lượng

Sắt hộp quận 6 Hòa Phát đang trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng ngày nay. Với lớp mạ kẽm bền bỉ, sản phẩm này có khả năng chống ăn mòn và oxy hóa cao, giúp tăng tuổi thọ và độ bền cho công trình. Vì sản phẩm có chất lượng vượt trội và giá cả hợp lý, cùng tìm hiểu bảng giá cụ thể trong bài viết dưới đây.

sat-hop-vuong-quan-go-vap
Sắt hộp vuông quận 6

 

Báo giá thép hộp mạ kẽm

Quy Cách Độ dài Trọng lượng Đơn giá Thành tiền
(Cây) (Kg/Cây) (VND/Kg) (VND/Cây)
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 6m 3.45 15,223 52,519
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 6m 3.77 15,223 57,391
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 6m 4.08 15,223 62,110
Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 6m 4.7 15,223 71,548
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 6m 2.41 15,223 36,687
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 6m 2.63 15,223 40,036
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 6m 2.84 15,223 43,233
Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 6m 3.25 15,223 49,475
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 6m 2.79 15,223 42,472
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 6m 3.04 15,223 46,278
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 6m 3.29 15,223 50,084
Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 6m 3.78 15,223 57,543
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 6m 3.54 15,223 53,889
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 6m 3.87 15,223 58,913
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 6m 4.2 15,223 63,937
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 6m 4.83 15,223 73,527
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 6m 5.14 15,223 78,246
Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 6m 6.05 15,223 92,099
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 6m 5.43 15,223 82,661
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 6m 5.94 15,223 90,425
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 6m 6.46 15,223 98,341
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 6m 7.47 15,223 113,716
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 6m 7.97 15,223 121,327
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 6m 9.44 15,223 143,705
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 6m 10.4 15,223 158,319
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 6m 11.8 15,223 179,631
Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 6m 12.72 15,223 193,637
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 6m 4.48 15,223 68,199
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 6m 4.91 15,223 74,745
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 6m 5.33 15,223 81,139
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 6m 6.15 15,223 93,621
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 6m 6.56 15,223 99,863
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 6m 7.75 15,223 117,978
Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 6m 8.52 15,223 129,700
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 6m 6.84 15,223 104,125
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 6m 7.5 15,223 114,173
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 6m 8.15 15,223 124,067
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 6m 9.45 15,223 143,857
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 6m 10.09 15,223 153,600
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 6m 11.98 15,223 182,372
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 6m 13.23 15,223 201,400
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 6m 15.06 15,223 229,258
Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 6m 16.25 15,223 247,374
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 6m 5.43 15,223 82,661
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 6m 5.94 15,223 90,425
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 6m 6.46 15,223 98,341
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 6m 7.47 15,223 113,716
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 6m 7.97 15,223 121,327
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 6m 9.44 15,223 143,705
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 6m 10.4 15,223 158,319
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 6m 11.8 15,223 179,631
Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 6m 12.72 15,223 193,637
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 6m 8.25 15,223 125,590
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 6m 9.05 15,223 137,768
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 6m 9.85 15,223 149,947
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 6m 11.43 15,223 173,999
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 6m 12.21 15,223 185,873
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 6m 14.53 15,223 221,190
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 6m 16.05 15,223 244,329
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 6m 18.3 15,223 278,581
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 6m 19.78 15,223 301,111
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 6m 21.79 15,223 331,709
Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 6m 23.4 15,223 356,218
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 6m 5.88 15,223 89,511
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 6m 7.31 15,223 111,280
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 6m 8.02 15,223 122,088
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 6m 8.72 15,223 132,745
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 6m 10.11 15,223 153,905
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 6m 10.8 15,223 164,408
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 6m 12.83 15,223 195,311
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 6m 14.17 15,223 215,710
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 6m 16.14 15,223 245,699
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 6m 17.43 15,223 265,337
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 6m 19.33 15,223 294,261
Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 6m 20.57 15,223 313,137
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 6m 12.16 15,223 185,112
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 6m 13.24 15,223 201,553
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 6m 15.38 15,223 234,130
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 6m 16.45 15,223 250,418
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 6m 19.61 15,223 298,523
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 6m 21.7 15,223 330,339
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 6m 24.8 15,223 377,530
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 6m 26.85 15,223 408,738
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 6m 29.88 15,223 454,863
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 6m 31.88 15,223 485,309
Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 6m 33.86 15,223 515,451
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 6m 16.02 15,223 243,872
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 6m 19.27 15,223 293,347
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 6m 23.01 15,223 350,281
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 6m 25.47 15,223 387,730
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 6m 29.14 15,223 443,598
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 6m 31.56 15,223 480,438
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 6m 35.15 15,223 535,088
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 6m 37.35 15,223 568,579
Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 6m 38.39 15,223 584,411
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 6m 10.09 15,223 153,600
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 6m 10.98 15,223 167,149
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 6m 12.74 15,223 193,941
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 6m 13.62 15,223 207,337
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 6m 16.22 15,223 246,917
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 6m 17.94 15,223 273,101
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 6m 20.47 15,223 311,615
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 6m 22.14 15,223 337,037
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 6m 24.6 15,223 374,486
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 6m 26.23 15,223 399,299
Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 6m 27.83 15,223 423,656
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 6m 19.33 15,223 294,261
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 6m 20.68 15,223 314,812
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 6m 24.69 15,223 375,856
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 6m 27.34 15,223 416,197
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 6m 31.29 15,223 476,328
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 6m 33.89 15,223 515,907
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 6m 37.77 15,223 574,973
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 6m 40.33 15,223 613,944
Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 6m 42.87 15,223 652,610
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 6m 12.16 15,223 185,112
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 6m 13.24 15,223 201,553
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 6m 15.38 15,223 234,130
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 6m 16.45 15,223 250,418
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 6m 19.61 15,223 298,523
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 6m 21.7 15,223 330,339
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 6m 24.8 15,223 377,530
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 6m 26.85 15,223 408,738
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 6m 29.88 15,223 454,863
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 6m 31.88 15,223 485,309
Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 6m 33.86 15,223 515,451
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 6m 20.68 15,223 314,812
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 6m 24.69 15,223 375,856
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 6m 27.34 15,223 416,197
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 6m 31.29 15,223 476,328
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 6m 33.89 15,223 515,907
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 6m 37.77 15,223 574,973
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 6m 40.33 15,223 613,944
Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 6m 42.87 15,223 652,610
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.5 6m 24.93 15,223 379,509
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 6m 29.79 15,223 453,493
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 6m 33.01 15,223 502,511
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 6m 37.8 15,223 575,429
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 6m 40.98 15,223 623,839
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 6m 45.7 15,223 695,691
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 6m 48.83 15,223 743,339
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 6m 51.94 15,223 790,683
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 6m 56.58 15,223 861,317
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 6m 61.17 15,223 931,191
Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 6m 64.21 15,223 977,469
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 6m 29.79 15,223 453,493
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 6m 33.01 15,223 502,511
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 6m 37.8 15,223 575,429
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5 6m 40.98 15,223 623,839
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8 6m 45.7 15,223 695,691
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0 6m 48.83 15,223 743,339
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2 6m 51.94 15,223 790,683
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5 6m 56.58 15,223 861,317
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8 6m 61.17 15,223 931,191
Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0 6m 64.21 15,223 977,469

Báo Giá thép hộp đen

Tên sản phẩm Độ dài Trọng lượng Đơn giá Thành tiền
Thép hộp đen (Cây) (Kg/Cây) (VND/Kg) (VND/Cây)
Hộp đen 13 x 26 x 1.0 6m 2.41 14,505 34,957
Hộp đen 13 x 26 x 1.1 6m 3.77 14,505 54,684
Hộp đen 13 x 26 x 1.2 6m 4.08 14,505 59,180
Hộp đen 13 x 26 x 1.4 6m 4.7 14,505 68,174
Hộp đen 14 x 14 x 1.0 6m 2.41 14,505 34,957
Hộp đen 14 x 14 x 1.1 6m 2.63 14,505 38,148
Hộp đen 14 x 14 x 1.2 6m 2.84 14,505 41,194
Hộp đen 14 x 14 x 1.4 6m 3.25 14,505 47,141
Hộp đen 16 x 16 x 1.0 6m 2.79 14,505 40,469
Hộp đen 16 x 16 x 1.1 6m 3.04 14,505 44,095
Hộp đen 16 x 16 x 1.2 6m 3.29 14,505 47,721
Hộp đen 16 x 16 x 1.4 6m 3.78 14,505 54,829
Hộp đen 20 x 20 x 1.0 6m 3.54 14,505 51,348
Hộp đen 20 x 20 x 1.1 6m 3.87 14,505 56,134
Hộp đen 20 x 20 x 1.2 6m 4.2 14,505 60,921
Hộp đen 20 x 20 x 1.4 6m 4.83 14,505 70,059
Hộp đen 20 x 20 x 1.5 6m 5.14 14,505 74,556
Hộp đen 20 x 20 x 1.8 6m 6.05 14,505 87,755
Hộp đen 20 x 40 x 1.0 6m 5.43 14,505 78,762
Hộp đen 20 x 40 x 1.1 6m 5.94 14,505 86,160
Hộp đen 20 x 40 x 1.2 6m 6.46 14,505 93,702
Hộp đen 20 x 40 x 1.4 6m 7.47 14,505 108,352
Hộp đen 20 x 40 x 1.5 6m 7.79 14,505 112,994
Hộp đen 20 x 40 x 1.8 6m 9.44 14,505 136,927
Hộp đen 20 x 40 x 2.0 6m 10.4 14,505 150,852
Hộp đen 20 x 40 x 2.3 6m 11.8 14,505 171,159
Hộp đen 20 x 40 x 2.5 6m 12.72 14,505 184,504
Hộp đen 25 x 25 x 1.0 6m 4.48 14,505 64,982
Hộp đen 25 x 25 x 1.1 6m 4.91 14,505 71,220
Hộp đen 25 x 25 x 1.2 6m 5.33 14,505 77,312
Hộp đen 25 x 25 x 1.4 6m 6.15 14,505 89,206
Hộp đen 25 x 25 x 1.5 6m 6.56 14,505 95,153
Hộp đen 25 x 25 x 1.8 6m 7.75 14,505 112,414
Hộp đen 25 x 25 x 2.0 6m 8.52 14,505 123,583
Hộp đen 25 x 50 x 1.0 6m 6.84 14,505 99,214
Hộp đen 25 x 50 x 1.1 6m 7.5 14,505 108,788
Hộp đen 25 x 50 x 1.2 6m 8.15 14,505 118,216
Hộp đen 25 x 50 x 1.4 6m 9.45 14,505 137,072
Hộp đen 25 x 50 x 1.5 6m 10.09 14,505 146,355
Hộp đen 25 x 50 x 1.8 6m 11.98 14,505 173,770
Hộp đen 25 x 50 x 2.0 6m 13.23 14,505 191,901
Hộp đen 25 x 50 x 2.3 6m 15.06 14,505 218,445
Hộp đen 25 x 50 x 2.5 6m 16.25 14,505 235,706
Hộp đen 30 x 30 x 1.0 6m 5.43 14,505 78,762
Hộp đen 30 x 30 x 1.1 6m 5.94 14,505 86,160
Hộp đen 30 x 30 x 1.2 6m 6.46 14,505 93,702
Hộp đen 30 x 30 x 1.4 6m 7.47 14,505 108,352
Hộp đen 30 x 30 x 1.5 6m 7.97 14,505 115,605
Hộp đen 30 x 30 x 1.8 6m 9.44 14,505 136,927
Hộp đen 30 x 30 x 2.0 6m 10.4 14,505 150,852
Hộp đen 30 x 30 x 2.3 6m 11.8 14,505 171,159
Hộp đen 30 x 30 x 2.5 6m 12.72 14,505 184,504
Hộp đen 30 x 60 x 1.0 6m 8.25 14,505 119,666
Hộp đen 30 x 60 x 1.1 6m 9.05 14,505 131,270
Hộp đen 30 x 60 x 1.2 6m 9.85 14,505 142,874
Hộp đen 30 x 60 x 1.4 6m 11.43 14,505 165,792
Hộp đen 30 x 60 x 1.5 6m 12.21 14,505 177,106
Hộp đen 30 x 60 x 1.8 6m 14.53 14,505 210,758
Hộp đen 30 x 60 x 2.0 6m 16.05 14,505 232,805
Hộp đen 30 x 60 x 2.3 6m 18.3 14,505 265,442
Hộp đen 30 x 60 x 2.5 6m 19.78 14,505 286,909
Hộp đen 30 x 60 x 2.8 6m 21.97 14,505 318,675
Hộp đen 30 x 60 x 3.0 6m 23.4 14,505 339,417
Hộp đen 40 x 40 x 1.1 6m 8.02 14,505 116,330
Hộp đen 40 x 40 x 1.2 6m 8.72 14,505 126,484
Hộp đen 40 x 40 x 1.4 6m 10.11 14,505 146,646
Hộp đen 40 x 40 x 1.5 6m 10.8 14,505 156,654
Hộp đen 40 x 40 x 1.8 6m 12.83 14,505 186,099
Hộp đen 40 x 40 x 2.0 6m 14.17 14,505 205,536
Hộp đen 40 x 40 x 2.3 6m 16.14 14,505 234,111
Hộp đen 40 x 40 x 2.5 6m 17.43 14,505 252,822
Hộp đen 40 x 40 x 2.8 6m 19.33 14,505 280,382
Hộp đen 40 x 40 x 3.0 6m 20.57 14,505 298,368
Hộp đen 40 x 80 x 1.1 6m 12.16 14,505 176,381
Hộp đen 40 x 80 x 1.2 6m 13.24 14,505 192,046
Hộp đen 40 x 80 x 1.4 6m 15.38 14,505 223,087
Hộp đen 40 x 80 x 3.2 6m 33.86 14,505 491,139
Hộp đen 40 x 80 x 3.0 6m 31.88 14,505 462,419
Hộp đen 40 x 80 x 2.8 6m 29.88 14,505 433,409
Hộp đen 40 x 80 x 2.5 6m 26.85 14,505 389,459
Hộp đen 40 x 80 x 2.3 6m 24.8 14,505 359,724
Hộp đen 40 x 80 x 2.0 6m 21.7 14,505 314,759
Hộp đen 40 x 80 x 1.8 6m 19.61 14,505 284,443
Hộp đen 40 x 80 x 1.5 6m 16.45 14,505 238,607
Hộp đen 40 x 100 x 1.5 6m 19.27 14,505 279,511
Hộp đen 40 x 100 x 1.8 6m 23.01 14,505 333,760
Hộp đen 40 x 100 x 2.0 6m 25.47 14,505 369,442
Hộp đen 40 x 100 x 2.3 6m 29.14 14,505 422,676
Hộp đen 40 x 100 x 2.5 6m 31.56 14,505 457,778
Hộp đen 40 x 100 x 2.8 6m 35.15 14,505 509,851
Hộp đen 40 x 100 x 3.0 6m 37.53 14,505 544,373
Hộp đen 40 x 100 x 3.2 6m 38.39 14,505 556,847
Hộp đen 50 x 50 x 1.1 6m 10.09 14,505 146,355
Hộp đen 50 x 50 x 1.2 6m 10.98 14,505 159,265
Hộp đen 50 x 50 x 1.4 6m 12.74 14,505 184,794
Hộp đen 50 x 50 x 3.2 6m 27.83 14,505 403,674
Hộp đen 50 x 50 x 3.0 6m 26.23 14,505 380,466
Hộp đen 50 x 50 x 2.8 6m 24.6 14,505 356,823
Hộp đen 50 x 50 x 2.5 6m 22.14 14,505 321,141
Hộp đen 50 x 50 x 2.3 6m 20.47 14,505 296,917
Hộp đen 50 x 50 x 2.0 6m 17.94 14,505 260,220
Hộp đen 50 x 50 x 1.8 6m 16.22 14,505 235,271
Hộp đen 50 x 50 x 1.5 6m 13.62 14,505 197,558
Hộp đen 50 x 100 x 1.4 6m 19.33 14,505 280,382
Hộp đen 50 x 100 x 1.5 6m 20.68 14,505 299,963
Hộp đen 50 x 100 x 1.8 6m 24.69 14,505 358,128
Hộp đen 50 x 100 x 2.0 6m 27.34 14,505 396,567
Hộp đen 50 x 100 x 2.3 6m 31.29 14,505 453,861
Hộp đen 50 x 100 x 2.5 6m 33.89 14,505 491,574
Hộp đen 50 x 100 x 2.8 6m 37.77 14,505 547,854
Hộp đen 50 x 100 x 3.0 6m 40.33 14,505 584,987
Hộp đen 50 x 100 x 3.2 6m 42.87 14,505 621,829
Hộp đen 60 x 60 x 1.1 6m 12.16 14,505 176,381
Hộp đen 60 x 60 x 1.2 6m 13.24 14,505 192,046
Hộp đen 60 x 60 x 1.4 6m 15.38 14,505 223,087
Hộp đen 60 x 60 x 1.5 6m 16.45 14,505 238,607
Hộp đen 60 x 60 x 1.8 6m 19.61 14,505 284,443
Hộp đen 60 x 60 x 2.0 6m 21.7 14,505 314,759
Hộp đen 60 x 60 x 2.3 6m 24.8 14,505 359,724
Hộp đen 60 x 60 x 2.5 6m 26.85 14,505 389,459
Hộp đen 60 x 60 x 2.8 6m 29.88 14,505 433,409
Hộp đen 60 x 60 x 3.0 6m 31.88 14,505 462,419
Hộp đen 60 x 60 x 3.2 6m 33.86 14,505 491,139
Hộp đen 90 x 90 x 1.5 6m 24.93 14,505 361,610
Hộp đen 90 x 90 x 1.8 6m 29.79 14,505 432,104
Hộp đen 90 x 90 x 2.0 6m 33.01 14,505 478,810
Hộp đen 90 x 90 x 2.3 6m 37.8 14,505 548,289
Hộp đen 90 x 90 x 2.5 6m 40.98 14,505 594,415
Hộp đen 90 x 90 x 2.8 6m 45.7 14,505 662,879
Hộp đen 90 x 90 x 3.0 6m 48.83 14,505 708,279
Hộp đen 90 x 90 x 3.2 6m 51.94 14,505 753,390
Hộp đen 90 x 90 x 3.5 6m 56.58 14,505 820,693
Hộp đen 90 x 90 x 3.8 6m 61.17 14,505 887,271
Hộp đen 90 x 90 x 4.0 6m 64.21 14,505 931,366
Hộp đen 60 x 120 x 1.8 6m 29.79 14,505 432,104
Hộp đen 60 x 120 x 2.0 6m 33.01 14,505 478,810
Hộp đen 60 x 120 x 2.3 6m 37.8 14,505 548,289
Hộp đen 60 x 120 x 2.5 6m 40.98 14,505 594,415
Hộp đen 60 x 120 x 2.8 6m 45.7 14,505 662,879
Hộp đen 60 x 120 x 3.0 6m 48.83 14,505 708,279
Hộp đen 60 x 120 x 3.2 6m 51.94 14,505 753,390
Hộp đen 60 x 120 x 3.5 6m 56.58 14,505 820,693
Hộp đen 60 x 120 x 3.8 6m 61.17 14,505 887,271
Hộp đen 60 x 120 x 4.0 6m 64.21 14,505 931,366
Hộp đen 100 x 150 x 3.0 6m 62.68 14,505 909,173

Tìm hiểu về sắt hộp quận6

Thép hộp là gì? Chúng có ưu và nhược điểm nào? Phân loại chúng ra sao? Thật khó để một người bình thường có thể nhớ hết được những đặc tính của chúng. Bài viết này sẽ là tổng hợp tất tần tật về sắt hộp quận 6.

sắt hộp quận 6 chính là một trong những loại thép cấu thành chất lượng của hàng vạn công trình lớn nhỏ khắp mọi nơi. Chúng là một trong những loại vật liệu không thể thiếu đối với ngành công nghiệp xây dựng, cát đá xây dựng

Thép hộp là gì

Ngay ở cái tên gọi đã nói lên tất cả, có thể hiểu nhanh và đơn giản nhất đó là thép có hình hộp. Thế nhưng tùy thuộc vào mục đích sử dụng chúng được phân chia có thể là hộp vuông, có thể là hộp chữ nhật.

Cấu tạo của thép hộp

Nguyên liệu chính để hình thành thép hộp chính là sắt và một số hàm lượng cacbon nhằm tăng tính lực và tính bền của sản phẩm. Để chống ăn mòn người ta thường mạ kẽm hoặc mạ kẽm nhúng nóng, đồng thời tăng khả năng chịu lực của thép.

Đối với thép hộp thường có độ dài từ 6m cho tới 12m đối với thép được sản xuất trong nước. Đối với thép nhập khẩu có độ dài hơn 12m. Tuy nhiên độ dài sẽ là hạn chế vật chuyển tới các công trình, vì thế thép hộp 6m thường được lựa chọn vì vận chuyển dễ dàng hơn. Không những vậy giá thép xây dựng cũng tương đối rẻ nên được nhiều khách hàng lựa chọn

Ứng dụng của sắt hộp quận 6

Sắt hộp quận 6 với độ bền cao khả năng chịu lực lớn vì thế chúng hoàn toàn phù hợp với những công trình đòi hỏi thép có khả năng chịu lực lớn.

Cũng như các loại thép khác, thép hộp được ứng dụng rộng rãi trong ngành xây dựng như làm khung chịu lực của các tòa nhà cao tầng, khung nhà xưởng công nghiệp, làm nền móng cho các công trình lớn…

Phân loại thép hộp

Hiện nay, trên thị trường tồn tại 3 dạng thép hộp khác nhau. Đó là thép hộp vuông, thép hộp chữ nhật, thép hộp tròn…

Với mỗi loại thép hộp lại được chia thành thép hộp đen và thép hộp mạ kẽm.

Thép hộp vuông

a, Thép hộp vuông là gì?

Là loại thép có kết cấu rỗng bên trong và được sản xuất với kích thước dài rộng bằng nhau. Từ lâu thép hộp vuông đã được ứng dụng phổ biến tại các công trình lớn nhỏ.

Về quy cách thép hộp vuông có kích thước thấp nhất là 12mm và kích thước tối đa là 90mm, và độ dày ly từ thấp nhất đến dày nhất của thép hộp vuông là 0,7mm – 4,0mm.

Về nguyên liệu để có thép hộp vuông thành phẩm là cacbon và sắt, để tăng độ bền của sản phẩm người ta thường mạ kẽm.

b, Ưu điểm của thép hộp vuông

Thép hộp vuông được sản xuất hiện đại, loại bỏ các tạp chất đạt tiêu chuẩn cao đối với các nền công nghiệp phát triển bậc nhất thế giới như: Mỹ, Anh, Pháp, Nhật…

Lượng cacbon có trong thép hộp vuông cao giúp chúng có khả năng chống ăn mòn kim loại, đồng thời thép có khả năng chịu mọi tác động của môi trường vì thế ứng dụng thép hộp vuông chọn lý tưởng đối với các công trình.

Ngoài ra thép hộp vuông là một trong những vật liệu có chi phí sản xuất thấp có giá thành tốt hơn so với các loại thép khác. Không vì thế mà tuổi thọ bị suy giảm, thậm chí chúng được mạ kẽm giúp độ bền nhân lên gấp nhiều lần.

Đối với thép hộp dễ dàng kiểm tra các mỗi nối bằng mắt thường và dễ sửa chữa khắc phục. Mặc dù đạt các tiêu chuẩn chất lượng trong xây dựng nhưng thép hộp vuông vẫn tồn tại một số nhược điểm như độ nhám thấp, tính thẩm mỹ không được cao…

c, Ứng dụng thép hộp vuông

Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp thép hộp vuông tại bất kì công trình xây dựng nào, với khả năng ứng dụng linh hoạt chất lượng tuyệt vời chúng được vận dụng xây dựng nhà ở, kho, xưởng…

Cụ thể có thể sử dụng thép hộp vuông để

Làm mái nhà

Làm ống dẫn thép

Làm lan can cầu thang

Đóng cốt pha

Làm khung nhà tiền chế…

Hiện nay trên thị trường phổ biến đối với 2 loại đó là thép hộp vuông mạ kẽm và thép hộp vuông đen. Chúng có cấu tạo tương đối giống nhau, chỉ khác nhau về màu sắc sản phẩm cũng như tính chất hóa học. Vì thế mà tùy vào mục đích và công trình xây dựng mà khách hàng có thể lựa chọn loại thép hộp vuông phù hợp.

Lý do nên lựa chọn mua sắt hộp tại Công ty VLXD Mạnh Tài

 • Với đội ngũ nhân nhiên giàu kinh nghiệm , vui vẻ , chuyên nghiệp, nhiệt tình luôn luôn sẵn sàng tư vấn,
 • hỗ trợ giúp quý khách hàng lựa chọn được những loại sắt hộp quận 6 phù hợp và hiệu quả nhưng vẫn tiết kiệm được chi phí cho khách hàng.
 • Công ty VLXD Mạnh Tài chuyên cung cấp đa dạng và mẫu mã về sản phẩm,
 • ngoài sắt hộp quận 6 còn có các loại cát đá xây dựng bình thạnh, đá xây dựng và gạch các loại .
 • Chúng tôi đảm bảo cung cấp hàng đúng quy cách , chất lượng và uy tín .
 • giá cả ưu đãi phù hợp đối với mọi công trình.
 • Công ty chúng tôi cung cấp sắt hộp quận 6 có nguồn gốc xuất xứ, và được kiểm định rõ ràng,
 • được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra và duyệt cấp phép.
 • Với dàn xe ben từ lớn tới nhỏ chuyên dụng nên công ty VLXD Mạnh tài dễ dàng vận chuyển hàng hoá đến tận chân công trình.
 • Với hệ thống kho hàng trải dài khắp TPHCM nên công ty chúng tôi giao hàng miễn phí đến tận tay người tiêu dùng.
 • Liên hệ trực tiếp vào Hotline 0906 710 999 – 0937 822 999 để biết thêm thông tin và chi tiết.

Link bài viết “Báo giá sắt hộp Quận 6 giá rẻ chất lượng“: https://vlxdmanhtai.com/bao-gia-sat-hop-quan-6.html

Công Ty VLXD Sắt Thép Mạnh Tài

 • Trụ sở chính: 87/231 Lê Văn Duyệt, P3, Q Bình Thạnh, TPHCM
  • Kho hàng 1 : 54/9 Vũ Huy Tấn, P3, Q Bình Thạnh
  • Kho hàng 2 : 303 Bến Bình Đông, P14, Q 8
  • Kho hàng 3 : 57 Mai Văn Vĩnh, P Tân Quy, Q 7
  • Kho hàng 4 : 155 Ngô Chí Quốc, P Bình Chiểu, TP Thủ Đức
  • Kho hàng 5: 159 Tân Hoà Đông, P14, Q6
 • Hotline: 0906 710 999 (Mr.Dương), 0937 822 999 (Mr.Tài)
 • Website: vlxdmanhtai.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *